Jan Schouten met Barro
Jan traint met Barro voor het basiscertificaat zoekhonden